abPhoto

abPhoto

ฟรี
มันเปิดให้คุณที่จะถ่ายรูปและอัตโนมัติแฟ้มจัดเก็บของคุ PC น
คะแนนผู้ใช้
4.0  (5 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.2
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
abPhoto คือโปรแกรมที่เปิดใช้คุณเพื่อถ่ายรูปและอัตโนมัติแฟ้มจัดเก็บของคุ PC น abPhoto organizes ของคุณภาพดี, ดังนั้นการเรียกดูรูปของคุณคือง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน กับ abPhoto คุณสามารถประสบการณ์เพิ่มความสามารถถ่ายรูปเหมือน Multi-Angle View, Free Focus และรูปภาพกับเสียงอีกฝั่งของอุปกรณ์นะ คุณยังสามารถแบ่งปันมันร่วมกับเพื่อนโดยใช้ abPhoto น Cross ID ร่วมงาน
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: